Téměř každý podnikatel dříve nebo později začne vystavovat faktury. K tomu je možné využít například papírové bločky nebo tabulku v excelu. Existují ale také fakturační systémy, ve kterých je fakturace přeci jen snadnější, výsledek působí lepším dojmem a je zde menší riziko chyby. Řada těchto programů je navíc k dispozici zdarma. Které programy to jsou a jak vlastně správně vytvořit fakturu, aby obsahovala veškeré náležitosti, se dozvíte z následujících řádků.

Náležitosti, které musí faktury obsahovat, se liší podle toho, jestli jí vystavuje plátce DPH nebo neplátce. Dále je třeba mít jasno, jestli fakturuji do zahraničí a podobně.

Faktura – daňový doklad od neplátce DPH (stejné i pro plátce) musí obsahovat:

 • označení účastníků– jméno a příjmení u OSVČ nebo obchodní název u firmy, dále adresu nebo sídlo firmy, IČ (identifikační číslo podnikatele). Tyto údaje musí být za dodavatele i odběratele, pokud jím není konečný spotřebitel (zde jen jméno a adresa).
 • Dodavatel (tedy Vy jako výstavce faktury) je povinen dále uvést i označení registru, ve kterém je jako podnikatel zapsaný, nejčastěji je to živnostenský nebo obchodní rejstřík, zde musí právnická osoba uvádět také údaj o zápisu do OR včetně oddílu a vložky.
 • číselné, případně slovní označení dokladu– např.: “Faktura vydaná č.2015001” nebo “FV 150001“. Číslování faktury není přesně stanoveno, můžete také mít několik číselných řad odlišených například počátečními písmeny. V každém případě by mělo číslování faktur umožňovat kontrolu návaznosti číslování, tedy že každá další faktura má číslo o jednotku vyšší než předchozí. Není tedy vhodné číslovat faktury ve formátu rok-měsíc-pořadové číslo (např.: FV 201503010).
 • předmět fakturace – za co je fakturováno (popis zboží, služby) včetně uvedení počtu měrných jednotek nebo rozsahu služby
 • výši peněžní částky– celková suma nebo rozepsané položky (cena za měrnou jednotku, množství, cena celkem)
 • datum vystavení účetního dokladu– kdy byla faktura vystavena
 • datum splatnosti a způsob úhrady – (hotově, bankovním převodem atd.)

Faktura – daňový doklad plátce DPH musí navíc obsahovat:

 • daňové identifikační číslo (DIČ) dodavatele, případně i odběratele pokud je plátcem DPH
 • den uskutečnění zdanitelného plnění (DÚZP)– ve většině případů jde o datum dodání výrobku, u služeb je to den uskutečnění služby.
 • Pokud plátce DPH vystavuje fakturu ze přijaté zálohy,uvede datum přijetí platby.
 • sazbu daně – (v ČR se jedná o sazbu 10%, 15% nebo 21%)
 • celkovou částku je nutno rozdělit na základ daně a z něj vycházející výši daně

Z programů, které jsou zdarma k dispozici, jsme pro Vás vybrali ty, se kterými máme nejlepší zkušenosti.

POHODA Start:

 • intuitivní úžívání
 • propracované video návody
 • úroveň zpracování a vzhledu faktury
 • možnost vložit do faktury vlastní logo
 • adresář kontaktů
 • možnost tvorby a evidence nabídek
 • evidence objednávek
 • vhodné také jako účetní program pro živnostníky a mikropodniky

Zdarma:

 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 20 použití funkcí pro hromadnou práci s daty

Více informací na: http://www.fakturace-zdarma.cz/

iDoklad

 • intuitivní prostředí a ovládání
 • neomezený počet kontaktů
 • možnost vystavit neomezený počet faktur
 • časově neomezené používání
 • vhodné také jako účetní program pro živnostníky a mikropodniky

Po registraci možno ročně zdarma:

 • 500 záznamů do účetního deníku
 • 500 skladových pohybů
 • 200 adres
 • 15 mezd
 • 500 položek objednávek/nabídek

Program je zdarma ke stažení na: http://www.money.cz/idoklad/