Ať už jste zaměstnavatel či zaměstnanec máte možnost zaměstnávat respektive být zaměstnaný na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohody o provedení práce (DPP). Tyto pracovní smlouvy se využívají především při práci na takzvaný částečný úvazek. Následující článek vám přiblíží jakou dohodu zvolit ve Vašem případě a na co si dát pozor.

Dohoda o provedení práce

Výhodou dohody o provedení práce je určitě to, že příjem do 10 000 Kč měsíčně nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Pokud zaměstnaný podepíše Prohlášení poplatníka k dani z příjmu (tzv. růžové prohlášení nebo růžový papír) není u tohoto příjmu ani povinnost odvádět daň ve výši 15 %. Toto prohlášení však může zaměstnanec podepsat v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele.

Dále je důležité si dát pozor, že na DPP u jednoho zaměstnavatele lze za kalendářní rok odpracovat pouze 300 hodin. Pracovník však může uzavřít tuto dohodu s libovolným počtem zaměstnavatelů. V případě kontroly a zjištění, že pracovník odpracoval nadmíru hodin, hrozí zaměstnavateli pokuta ve výši až 2 000 000 Kč.

Pamatováno je také na minimální mzdu a z ní vyplývající minimální hodinovou sazbu, která u této smlouvy musí být 55 Kč/hod.

Vypověditelnost dohody o provedení práce nám stanovuje Zákoník práce. Pro výpověď dohody o provedení práce se vyžaduje v ust. § 77 odst. 4 Zákoníku práce písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Stejná pravidla jsou závazná také pro případné okamžité zrušení dohody.

Obvykle je však tato dohoda uzavírána na dobu určitou například od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015. Z logiky věci pak vyplývá, že ukončení tohoto právního vztahu končí splněním dohodnutých prací.

Pokud smlouva nestanoví jinak a jedna ze stran je v průběhu trvání smlouvy nespokojena, dá se říct, že DPP je možno ukončit tzv. z minuty na minutu bez udání důvodu, avšak je nutná již zmíněná písemná forma výpovědi.

Pokud chceme zvolit DPP, jako doplňující práci k živnosti je nutné si dát pozor na to, aby tato dohoda byla uzavírána na jiný předmět práce než-li je vykonávána daná  živnost.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE KE STAŽENÍ: Dohoda-o-provedení-práce.pdf (staženo 511× )

Dohoda o pracovní činnosti

Jestliže uzavřeme dohodu o pracovní činnosti (DPČ) sociální a zdravotní pojištění již odvádíme. Výjimku tvoří tzv. Zaměstnání malého rozsahu, tedy částečný pracovní úvazek s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně. Tento příjem je vždy zdaněn 15 % srážkovou daní. Vyšší příjmu jsou zdaněny zálohovou daní, jejíž výše může být regulována podepsáním Prohlášení poplatníka k dani z příjmu, a to za podmínek uvedených výše.

Na rozdíl od Dohody o provedení práce může rozsah práce u DPČ překročit 300 hodin v kalendářním roce. Při uzavření této dohody by pracovník neměl odpracovat v průměru více jak 20 hodin týdně, tedy polovinu plného úvazku. Důležité je ono slovíčko v průměru, umožňuje Vám totiž využít DPČ i v případě, že zaměstnanec pracuje například každý sudý týden klasických 40 hodin týdně. V průměru je totiž jeho pracovní úvazek požadovaných 20 hodin týdně.

Tato dohoda by měla bezpodmínečně obsahovat rozsah práce, tedy jakou práci bude zaměstnaný vykonávat, dále kdy jí bude vykonávat, tedy pracovní dobu a v neposlední řadě na jak dlouho se daná dohoda uzavírá.

VZOR DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI: Dohoda-o-pracovní-činnosti.pdf (staženo 233× )

Závěrem

Nejlepší formou zaměstnání brigádníka bude ve většině případů dohoda o provedení práce a to z důvodu, že na tuto dohodu může zaměstnanec odpracovat až 37,5 klasických pracovních dnů, myšleno pracovní den s osmi hodinovou směnou, tj. až 7,5 týdnů. Výhodná je zde i hranice výdělku do 10 tisíc měsíčně, kterou v případě podpisu prohlášení poplatníka dostane zaměstnanec k výplatě celou, tedy čistého bez srážek. To ocení především studenti, pro které jsou brigády na částečný úvazek velmi často jediným zaměstnáním.

Jestliže však DPP nebude postačovat, respektive její 300 hodinové omezení, bude nutné po jejím vyčerpání přejít na dohodu o pracovní činnosti, která může prvně zmíněnou dohodu nahradit nebo jí i doplňovat.

 

Autor článku: Ing. Erika Červená