Od 1. 1. 2016 se zavádí povinnost předkládat kontrolní hlášení. Firmy budou muset podávat kontrolní hlášení každý měsíc. První podání je tedy do 25. února 2016. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, bude lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Čtvrtletní plátci DPH tak první kontrolní hlášení musí podat do 25. dubna 2016.

 

Nově tedy musí každý podnikatel předložit správci daně veškeré přijaté a poskytnuté úhrady v rámci ČR. Kontrolní hlášení je možné podat pouze elektronicky a nejpozději do 25. každého kalendářního měsíce. Bude-li podáno i o den později, automaticky bude vygenerována pokuta 1.000,- Kč (tuto pokutu nemůže úředník finančního úřadu snížit ani prominout).

 

Kontrolní hlášení se týká plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění. Součástí kontrolního hlášení je i položka evidenční číslo daňového dokladu. Tuto položku shodně vyplňuje poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel), jedná se o číslo daňového dokladu uvedeného poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání.

 

V kontrolním hlášení tak každý měsíc musí podnikatel informovat, od koho nakupoval a za kolik a také komu co prodával a za kolik. Identifikuje tím tak své zákazníky i dodavatele. Je povinnost uvádět číslo každé faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a výši daně.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky v požadovaném formátu.

 

Shrnutí Kontrolního hlášení:

  • Platí pouze pro plátce, ne pro identifikované osoby.
  • Pokud plátce nemá povinnost v daném měsíci nebo čtvrtletí přiznat daň, kontrolní hlášení podávat nemusí. Správce daně ale pošle výzvu a na tuto výzvu je plátce povinen do 5ti dnů podat vysvětlení, proč nebylo kontrolní hlášení podáno. V případě nepodání vysvětlení, bude opět automaticky generována pokuta.
  • Plátci DPH musí podávat kontrolní hlášení vždy měsíčně do 25. následujícího měsíce, toto platí i pro kvartální plátce DPH.
  • Pouze fyzické osoby podávají přiznání ve lhůtách pro DPH, mohou tedy i čtvrtletně.

Následky za porušení povinnosti podat kontrolní hlášení

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1.000,- Kč pokud kontrolní hlášení dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván
  • 10.000,- Kč pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl vyzván
  • 30.000,- Kč pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení
  • 50.000,- Kč pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě (náhradní lhůta je 5 dní)

Chcete vědět více? Domluvte si nezávaznou konzultaci zdarma!

Objednat konzultaci zdarma