PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MATURANTY Z ÚČETNICTVÍ

Máš před sebou maturitu z účetnictví? Víš, že ve tvých vědomostech jsou rezervy, které by bylo dobré doplnit nebo zkrátka jen nejste s účetnictvím kamarádi? Nespoléhej na štěstí a připrav se na maturitu s námi. A proč právě my?

Víme, jak odmaturovat z účetnictví

Nebudeme ti předčítat učebnice. Vše ti vysvětlíme srozumitelně a na příkladech ze života. U výpočtů tě naučíme porozumět jednotlivým krokům a proč se provádí, ne jen „otrocky“ počítat. Změna zadání tě už nepřekvapí.

Kurz probíhá dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek , a to v moderní učebně, která se nachází v ulici Krkonošská 17 na Praze 2, pouhých 300 metrů od stanice metra A Jiřího z Poděbrad. Na výběr je termín od 15:00 nebo 17:00. Každá lekce trvá 120 minut a celkový počet 15-ti lekcí je rozložen do 8 týdnů.

Výuka je vedena ve skupině maximálně 8 studentů, aby bylo možné se věnovat všem individuálním dotazům a potřebám jednotlivých studentů. Každý účastník od nás dostane studijní materiály, ve kterých najde nejen nezbytnou teorii, ale především příklady ke každé lekci.

Na závěr kurzu tě čeká souhrnný test, taková malá maturita. Zde si ověříš své znalosti a to, že maturita z účta už pro tebe není strašák.

POZOR, ZÁPIS JE V PLNÉM PROUDU. ZAČÍNÁME 23. LISTOPADU 2016!!!

Přihláška do kurzu

Pro více informací nebo rezervaci nás neváhej kontaktovat na email info@ucetnimentoring.cz nebo na telefonním čísle 721 404 451.

Chceš vědět jak jsi na tom se svými znalostmi? Zkus vypracovat vzorové testy:

TEST-Dodavatelskoodběratelské-vztahy.pdf (staženo 292× )

TEST-Najdi-chyby.pdf (staženo 277× )

TEST-Dlouhodobý-majetek.pdf (staženo 319× )

KURZ V OBDOBÍ 11/2016 – 03/2017

TERMÍN St od 15:00 nebo 17:00

15 LEKCÍ PODLE TÉMATICKÝCH CELKŮ

KAŽDÁ LEKCE V DÉLCE 120 min.

SKUPINY MAX. 8 STUDENTŮ

KURZ V PRAZE 300 m od metra A

CENA KURZU: 4.500 Kč

KURZEM VÁS PROVEDE:

fotka

Ing. Monika Jadrná

zkušená lektorka s praxí v přípravě studentů SŠ a VŠ

HARMONOGRAM KURZU A CO VÁS ČEKÁ V JEDNOTLIVÝCH LEKCÍCH:

23. 11. 2016 Úvod do účetnictví: pojem účetnictví, forma, účel, zásady, právní úprava účetnictví, druhy účtů, rozvaha, výsledovka.

30. 11. 2016 Dlouhodobý majetek: nehmotný, hmotný, finanční – specifika jednotlivých druhů, oceňování, zásady účtování, doklady.

07. 12. 2016 Dlouhodobý majetek – odpisy: daňové odpisy, účetní odpisy, vzorce, výpočty jednotlivých příkladů.

14. 12. 2016 Oběžný majetek 1. část: členění – specifika jednotlivých druhů, koloběh oběžného majetku, oceňování zásob, metody účtování zásob.

21. 12. 2016 Oběžný majetek 2. část – kalkulace: oceňování zásob, metody účtování zásob, zásady účtování oběžného majetku,  výpočty příkladů.

25. 01. 2017 Náklady a Výnosy: členění; daňově uznatelné vs. daňově neuznatelné náklady, výsledek hospodaření, výsledovka.

01. 02. 2017 Časové rozlišení: náklady příštích období, výnosy příštích období, výdaje příštích období, příjmy příštích období.

08. 02. 2017 Pohledávky, závazky: vznik pohledávky a závazku, pohledávka po splatnosti, tvorba opravných položek k pohledávkám.

15. 02. 2017 Problematika záloh, zaměstnanecká problematika – mzdy: zálohy vs. časové rozlišení, přijaté zálohy, poskytnuté zálohy, zásady účtování, výpočet příkladů, hrubá, čistá a super hrubá mzda, částka k výplatě, srážky ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění.

22. 02. 2017 Účtování v různých právních formách podnikání: ziskový sektor se zaměřením na k. s.,  s. r. o., a. s. – řešení příkladů + neziskový sektor.

01. 03. 2017 Daňová evidence: vymezení pojmů příjem, výdaj, náklad, výnos, řešení příkladů

08. 03. 2017 DPFO a DPPO: výpočet daně z příjmů fyzických  a právnických osob.

15. 03. 2017 Účetní závěrka a uzávěrka, cash flow: vymezení pojmů, náležitosti, práce s výkazy.

22. 03. 2017 Souhrnný příklad: závěrečná praktická zkouška z účetnictví – test.

29. 03. 2017 Souhrnné opakovaní: řešení testů, prostor na dotazy.

 

CHCI ODMATUROVAT Z ÚČETNICTVÍ