Otázka, která trápí nejednoho začínajícího podnikatele. Není jednoduché se rozhodnout. Proto věříme, že Vám v tom následující řádky alespoň trochu pomohou.

  1. Kritérium – předmět a rozsah podnikání

Jedním z vodítek jakou formu podnikání zvolit je jeho zaměření a rozsah. Důvodem je i odpovědnost celým svým majetkem u živnostníka ve srovnání s s.r.o. Truhlář pracující samostatně zvolí nejspíš formy podnikání jako živnostník. Oproti tomu, například pro autoservis s několika pobočkami, bude vhodnější založit společnost s ručením omezeným.

Živnostník S.R.O.
+ rychlost založení, poměrné volné možnosti rozhodování a řízení podnikání
+ možnost využívat soukromý majetek pro podnikání
+ při podnikání většího rozsahu a tam, kde je odpovědnost, například za vadu výrobku, je to lepší varianta
+ možnost získat úvěry, dotace apod.
– nevhodné pro rizikové oblasti podnikání, živnostník ručí celým svým majetkem
– při větším počtu zaměstnanců rovněž není tato forma podnikání zcela ideální
– náročnější založení, potřeba větší hotovosti pro zapsání společnosti do OR, ale základní kapitál již od 1 Kč
– horší pružné reagování při více společnících
  1. Kritérium – co na to zákazník

Při volbě formy podnikání je také dobré se zamyslet nad tím, kdo je můj potenciální zákazník a jaký je jeho pohled. Koncový spotřebitel se rád obrátí na živnostníka, od kterého bude očekávat individuální přístup a větší péči. Obchodní společnost bude pravděpodobně zase raději spolupracovat s jinou právnickou osobou. Máte v tomto jasno?

Živnostník S.R.O.
+ v dnešní době se koncoví spotřebitelé rádi obracejí na živnostníky, kde očekávají větší péči a osobní přístup, možnost pružně reagovat + tato varianta je vhodná pokud má mít vaše podnikání vzbuzovat důvěru a serioznost
+ na trhu B2B je to téměř nezbytné
– pokud budou obchodními partery právnické osoby, lze z jejich strany očekávat vůči živnostníkovi nedůvěru
– případné špatně reference, podnikání na vlastní jméno
– právnická osoba může na koncového zákazníka/spotřebitele působit anonymním a neosobním dojmem
  1. Kritérium – jak je to s daněmi

Co bude asi každého začínajícího podnikatele zajímat je to, která varianta pro něj bude finančně, respektive daňově výhodnější. Zde je to, zejména při menším rozsahu podnikání, jednoznačně živnost a to především díky současné možnosti paušálního uplatnění nákladů z výše příjmů.

Živnostník S.R.O.
+ možnost uplatnit náklady paušálním procentem z příjmů
+ při využití paušálu 60 % pro volné živnosti zdanění příjmů pouhých 14,54 %
+ sleva na dani na poplatníka
+ výhodnější pokud společnost investuje do majetku, například daňové odpisy dlouhodobého majetku, leasing apod.
+ výhodnější při zdanění vyšších zisků
– z příjmů se odvádí zdravotní a sociální pojištění (zahrnuto v celkovém zdanění příjmů ve výši 14,54%) – dvojí zdanění příjmů DPPO 19% a následné dividendy 15%
– celkové zdanění příjmů ve výši 31,15 %
  1. Kritérium – praktická a administrativní otázka

Posledním kritériem, které je třeba vzít v úvahu je otázka administrativní náročnosti a praktická stránka obou variant. Pokud se rozhodnete pro s.r.o. počítejte s tím, že jste povinni vést účetnictví, které je nejen finančně ale i administrativně náročnější ve srovnání s využitím paušálu nebo vedení daňové evidence. Složitější je také veškerá organizace, jednání s úřady, čerpání finančních prostředků z podnikání apod. V případě, že uvažujete o spolupráci se společníky nebo do budoucna převodu (prodeji) Vašeho podnikání je s.r.o. lepší volbou.

Živnostník S.R.O.
+ nižší administrativní zátěž, výdajové paušály, daňová evidence
+ čerpání finančních prostředků z podnikání je možné kdykoli
+ možnost podnikání více společníků
+ prodejné a převeditelné podíly
+ trvalá hodnota s.r.o. možno odkázat, zdědit
– odpovědnost a ručení majetkem, podnikání na vlastní jméno
– v případě úrazu nebo omezení výkonu živnosti jen těžko převoditelné na další osobu
– při více společnících horší organizace, domluva a řízení
– administrativní a organizační náročnost

 

Stále si nevíte rady? Sjednejte si nezávaznou konzultaci zdarma a my Vám poradíme, jaká forma podnikání je pro Vás v současnosti nejvhodnější.