Změny v zákoně o účetnictví platné od 1. 1. 2016 – Kategorizace účetních jednotek

Od 1. ledna příštího roku se můžeme těšit na celou řadu změn v zákoně o účetnictví, nově Zákon o účetnictví 221/2015 Sb.. Za tu nejzásadnější považuji osobně kategorizaci účetních jednotek.

Účetní jednotky budou rozděleny do čtyř skupin, zařazení do dané kategorie bude záviset na dosažení stanovených podmínek, je potřeba splnit alespoň 2 ze 3. Ony 4 skupiny můžeme rozdělit na dvě nadskupiny, první tvoří mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka, druhou nadskupinu tvoří střední a velká účetní jednotka. Toto rozdělení nám pomáhá k tomu, že víme, že dané nadskupiny mají více společného, a velká část pravidel stanovena například pro střední účetní jednotku bude platit i pro velkou.

Kategorizujeme účetní jednotky za níže uvedených podmínek (viz tabulka), a to k rozvahovému dni.

Kategorizace účetních jednotek

Účetní jednotka Hodnota aktiv Čistý obrat Průměrný počet zaměstnanců
Mikro 9 000 000 18 000 000 10
Malá 100 000 000 200 000 000 50
Střední 500 000 000 1 000 000 000 250
Velká 500 000 000 1 000 000 000 250

 

Určitě se ptáte, jak to bude fungovat, když například v roce 2016 budu mít 10 zaměstnanců, obrat do 18 milionů korun, tedy mikro účetní jednotka. A pak v  roce 2017 přijmu velké množství zaměstnanců, díky kterým budu mít i velký obrat. Budu v roce 2017 malá účetní jednotka?

Odpověď je, nebudu, protože novela zákona o účetnictví stanovuje podmínku, že onu změnu musím potvrdit i další roky (tj. 2 roky) a až poté se zařadím do jiné kategorie. V uvedeném příkladu to tedy znamená, že budu muset podmínky malé účetní jednotky splnit nejen v roce 2017, ale také v roce 2018, a od roku 2019 se mohu přeřadit z mikro účetní jednotky na malou. Pokud bych v roce 2018 porušila podmínky malé účetní jednotky, nic se neděje a v roce 2019 budu i nadále mikro účetní jednotka.

Je Vám tato změna zákona jasná? Chcete vědět jestli a jak se týká právě Vás?

Domluvte si nezávaznou konzultaci zdarma!

Objednat konzultaci zdarma